Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily Statistics

16/04/2024 05:10

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/04/2024 05:10. Reload this page for updated data.)


°C

km/h

km/h
.
 

%
DEW POINT
°C

hPa

mm
12.3 0.0 0.0 90 10.7 1010.7 0.0
5 12.3 0.0 0.0 90 10.7 1010.7 0.0
10 12.3 0.0 0.0 90 10.7 1010.7 0.0
15 12.2 0.0 0.0 90 10.6 1010.7 0.0
20 12.2 0.0 0.0 90 10.6 1010.7 0.0
30 12.2 0.0 0.0 90 10.6 1010.9 0.0
45 12.3 0.0 1.9 90 10.7 1010.9 0.0
60 12.2 0.0 0.0 89 10.4 1011.0 0.0
75 12.3 0.0 0.0 90 10.7 1011.2 0.0
90 12.0 0.0 0.0 90 10.4 1011.2 0.0
105 12.1 0.0 0.0 90 10.5 1011.4 0.0
120 12.1 0.0 0.0 90 10.5 1011.4 0.0

0.0 mm (0.0 mm ) 8 . 07/04/2024 17:45
0.0 mm 0.0 mm 7 .
4.2 mm (2 ) 76.8 mm .
186.6 mm ( 32 ) 0.0 mm .
13.7 °C 00:00 > 30 °C 0
24.6 °C 17:53 > 25 °C 4
28.1 °C 12/04/2024 23.3 °C 12/04/2024
28.1 °C 12/04/2024 19.2 °C 13/04/2024
12.0 °C 03:39 < 0 °C 0
11.3 °C 06:51 < -15 °C 0
7.8 °C 10/04/2024 16.3 °C 01/04/2024
-2.1 °C 01/02/2024 11.4 °C 04/04/2024
BAROMETER LOWS
1010.6 hPa 04:51 12.0 °C 03:39
1013.7 hPa 23:55 11.3 °C 06:51
  1009.2 hPa 02/04/2024   7.8 °C 10/04/2024
997.9 hPa 07/01/2024 -4.7 °C 09/01/2024

Wind direction plot
0.0 km/h
0.0 km/h
/ 1.6 km/h
3.7 km/h S 02:50
11.3 km/h 14:21
35.3 km/h 07/04/2024
72.3 km/h 11/02/2024
1.9 km/h S 02:51
8.0 km/h 17:25
20.9 km/h 07/04/2024
47.9 km/h 07/01/2024
0.31 km
603.66 km
6248.93 km