Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

-

(mm)

: 21/6/2024 06:55.


   
/
202432.6  48.0  102.4  39.0  1.0*  0.0*  ------------------223.0* 196.8 less than the yearly average.
2023---------------------------4.2*  82.2  110.4  196.8* 223 less than the yearly average.
 
32.6 48.0 102.4 39.0 1.0 0.0 ---------4.2 82.2 110.4 223.0
32.6 48.0 102.4 39.0 1.0 0.0 ---------4.2 82.2 110.4 419.8
32.6 48.0 102.4 39.0 1.0 0.0 ---------4.2 82.2 110.4 196.8
 
< 10.0 10.0 - 20.0 20.0 - 30.0 30.0 - 40.0 40.0 - 50.0 50.0 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0120.0>
* /.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.