Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

-

(mm)

: 26/5/2024 15:05.


   
/
202432.6  48.0  102.4  39.0  3.8*  ---------------------225.8* 196.8 less than the yearly average.
2023---------------------------4.2*  82.2  110.4  196.8* 225.8 less than the yearly average.
 
32.6 48.0 102.4 39.0 3.8 ------------4.2 82.2 110.4 225.8
32.6 48.0 102.4 39.0 3.8 ------------4.2 82.2 110.4 422.6
32.6 48.0 102.4 39.0 3.8 ------------4.2 82.2 110.4 196.8
 
< 10.0 10.0 - 20.0 20.0 - 30.0 30.0 - 40.0 40.0 - 50.0 50.0 - 60.0 60.0 - 70.0 70.0 - 80.0 80.0 - 90.0 90.0 - 100.0 100.0 - 110.0 110.0 - 120.0120.0>
* /.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.