Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2023

Daily NOAA report              YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2023

NAME: meteothassos  CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

              TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                         HEAT   COOL      AVG
   MEAN                    DEG   DEG      WIND            DOM
MTH  TEMP  HIGH  TIME   LOW   TIME   DAYS   DAYS  RAIN  SPEED  HIGH  TIME    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   00.0  -70.0      100.0      000.0   000.0  000.0   0.0   0.0        E 

Max > 32.0: 0
Max <  0.0: 0
Min <  0.0: 0
Min < -18.0: 0
Max > 32.0: 0
Max <  0.0: 0
Min <  0.0: 0
Min < -18.0: 0
Max < -5.0: 0
Min < -5.0: 0
Max < -10.0: 0
Min < -10.0: 0
Max < -15.0: 0
Min < -15.0: 0
Max < -20.0: 0
Min < -20.0: 0
Max < -25.0: 0
Min < -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 16-01-0-2000
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)
Days of Rain: 27 (> .2mm) 9 (> 2mm) 3 (> 20mm)